O nama

Udruga Učiona tradicije i kreativnosti, Plaški osnovana je sa ciljem razvoja lokalne zajednice kroz promicanje tradicionalne, umjetničke i ekološke svijesti i znanja.
Kao jedan od zadataka imamo i unapređenje i promociju Plaščanske doline kao turističke destinacije, skrbi za kulturnim i prirodnim dobrom, zaštitu kulturnih, humanitarnih, zdravstvenih i ekoloških interesa, unapređenje kulturnih, sportskih, rekreacijskih i edukativno-istraživačkih djelatnosti.
S pažnjom i ljubavi prema narodu i njihovim potrebama, osobito oni kojima je potrebna podrška u plasiranju rukotvorina, turističkih usluga i proizvoda raditi ćemo na povezivanju i ostvarenju suradnji sa građanskim i drugim organizacijama u RH, Europi i svijetu, te ćemo se truditi unaprijediti kvalitetu života djece, mladih i odraslih u lokalnoj zajednici.