Politika privatnosti

Namjena ove politike privatnosti je upoznati kupce, potencijalne kupce ili posjetiteljeinternetskestranice https://učiona.hr namjenama i temeljem obrade osobnih podatakaod strane Učiona tradicije i kreativnosti., sa sjedištem u Industrijska 14, 47304 Plaški, (u nastavku: Učionica.hr). 

Uučiona.hr Web Trgovini cijenimo vašu privatnost zato sve vaše osobne podatke čuvamo u strogoj tajnosti. 

Sve naše internetske aktivnosti su u skladu s europskim zakonima (Uredba (EU) 2016/697 o zaštiti potrošača u vezi obrade osobnih podataka i upotrebe takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR), konvencijama (ETS br. 108, ETS br.181, ETS br. 185, ETS br. 189)) i državnim zakonima Republike Hrvatske (Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1, Ur. l. RS, br. 94/07), Zakonomo elektronskom poslovanju na tržištu (ZEPT, Ur. l. RS, br. 96/09 i 19/15) itd.)). 

Politika privatnosti određuje upotrebuinformacija koje će Učiona.hr zaprimiti od vas kadaposjetite Učiona.hr internetske stranice, registrirate se i izvršite kupovinu ili podatke kojećete podijeliti sa Učiona.hr korisničkom službom ukoliko nas kontaktirate telefonski. 

Upravitelj i ovlaštena osoba za zaštitu podataka 

Upravitelj osobnih podataka je tvrtka Učiona tradicije i kreativnosti., sa sjedištemuIndustrijska 14, 47304 Plaški, 

Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je na e-mail adresi dpo@učiona.hr 

Osobni podaci 

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskogbroja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet. 

Učiona.hr , sukladno s namjenama navedenim u nastavku te politikomprivatnosti prikuplja sljedeće osobne podatke: 

osnovni podaci o korisniku (ime i prezime, adresa, datum rođenja, adresa za isporuku); kontaktni podaci i podaci ovašoj komunikaciji s Učiona.hr (e-mail adresa, telefonski broj, datum, vrijeme i sadržaj poštanske ili email komunikacije, datum, vrijeme i trajanje telefonskih poziva, snimka telefonskih poziva); 

kanal i kampanja – izvor preko kojeg je korisnik-kupacdošao u kontakt s Učiona.hr (internetska stranica i oglasna kampanja tj. akcija, pozivni centar); podatke o korisnikovim narudžbama i izdanim računima (datum zaprimanja i izvršenja narudžbe, kupljeni proizvodi, cijene kupljenih proizvoda, konačni izbor narudžbe, način plaćanja, adresa za dostavu, broj i datum izdaje računa, oznaka osobekoja je izdala račun, itd.) te podatke o rješavanju reklamacija proizvoda; podaci o korisnikovoj upotrebi internetske stranice upravitelja (datumi i vrijeme posjeta internetske stranice, posjećene stranice tj. URL-i, vrijeme zadržavanja na pojedinoj stranici, broj posjećenih stranica, ukupno vrijeme posjete internetske

stranice, radnje na internetskoj stranici) te podatke o upotrebi primljenih poruka (e- pošta, SMS) prodavatelja; 

podatke iz dobrovoljno ispunjenih obrazaca sa strane korisnika, npr. u okviru nagradnih igra ili upotrebe konfiguratora za identifikaciju optimalnih proizvoda za potrebe korisnika; 

druge podatke koje korisnik dobrovoljno ispuni kod zahtjeva na određene usluge, kojete podatke zahtijevaju. 

Učiona.hr ne sakuplja i ne obrađuje vaše osobne podatke, osim kada mu vi to omogućite tj. za to date privolu, tj. kod narudžbe proizvoda ili usluga, kada se prijavite na primanje e-mail obavijesti, sudjelujete u nagradnoj igri itd., ili kada za skupljanje osobnih podataka postoji zakonskapodloga ili Učiona.hr za obradu ima zakonit interes. 

Vremensko razdoblje u kojem Ponuditelj čuva sakupljene podatke, je detaljnije objašnjeno u poglavlju Čuvanje osobnih podataka te Politike. 

Namjena obrade i temelj za obradu podataka 

Učiona.hr prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke temeljem sljedećih pravnih osnova: 

zakon i ugovorni odnosi 

zakonski (legitimni) interes 

privola pojedinca tj. kupca 

Obrada podataka temeljem zakona i ugovornih obaveza 

U situacijama kada je osiguravanje osobnih podataka ugovorna obveza, obveza koja je potrebna za sklapanje i izvođenjeugovora s Učiona.hr , ili zakonska obveza, morateosigurati osobne podatke: 

Primjericeukoliko sa Učiona.hr ne podijelite osobne podatke (ime, prezime, adresuzadostavu, telefonski broj) Učiona.hr neće biti u mogućnosti sklopiti s vama Ugovor oprodaji robe na daljinu tj narudžbu proizvoda i shodno tome neće moći isporučiti proizvod(e) jer neće imati podatke o naručitelju i adresu za isporuku. 

Obrada na temelju vaše suglasnosti 

Učiona.hr prikuplja (koristi) vaše osobne podatke samo kada mu to vi omogućite odnosno kada date izričitu privolu tj. suglasnost: 

kako bi vamomogućili upotrebu vašeg Učiona.hr korisničkog računa i kupovinu na internetskim stranicama http://učiona.hr, te u svrhu tehničke administracije naUčiona.hr internet stranici, 

kako bi vam osigurao pristup do posebnih informacija koje su vam dostupne na internetstranici Učiona.hr i na vašem korisničkom računu/profilu kojeg vamprodavatelj osigurava, 

pripremu i slanje personaliziranih e-mail poruka, samo ukoliko ste se pretplatili na primanje promotivnih e-mail poruka 

slanje reklamnih obavijesti i drugih sadržaja preko elektronske pošte, SMS poruka, redovne pošte kada ste tome dali suglasnost, 

sve druge specifične namjene s kojima ste suglasni usvrhu poslovanja s Učiona.hr Profiliranje korisnika na temelju suglasnosti 

Temeljem vaše suglasnosti za primanje personaliziranih e-mail ili SMS obavijesti

Učiona.hr će vas obaviještavati o posebnim ponudama, promocijama, akcijama i drugim posebnim ponudama. 

Kako bi osigurali da primate samo one ponude koje su vama zanimljive, omogućili smo korisnicima da definiraju područja interesa za koja žele primati promotivne obavijesti. 

Da bi za vas kreirali najbolje ponude, možemo koristiti neke od sljedećih osobnihpodataka: 

Demografski podaci (spol, datum rođenja tj. starost, adresa) 

Povijest vaših narudžbi (kupljeni proizvodi, vrijeme kupovine, broj narudžbi) Interesi (ukoliko ispunite upitnik o vašim interesima – LINK NA TO – slati ćemovam promotivne materijale samo za kategorije proizvoda za koje ste izričito označili da želite primati (primjerice ako želite primati obavijesti isključivo iz kategorije MODA, tada ćemo vam slati promotivne mailove samo o proizvodima iz kategorije MODA, dok ostale obavijesti npr. o AUTO GUMAMA nećemo slati na vašu e-mail adresu) 

Ponašanjena Učiona.hr internetskim stranicama (pregled pojedinih proizvoda ili kategorija proizvoda, dodavanje proizvoda u košaricu, internetske transakcije) Vaši odazivi (otvaranje poruka, klik na poveznicu, kupnja) na različite poruke koje vam šaljemo. 

Temeljem vašeg izbora u šaljemo vam personalizirane promotivne poruke: 

Samo one kategorije proizvoda za koje ste iskazali interes i potvrdili njihovo primanjeu postavkama profila 

Izdvojene ponude za redovne kupce (Redovni kupci češće primaju posebne ponude rezervirane samo za njih) 

Čuvanje osobnih podataka 

Učiona.hr će čuvati vaše osobne podatke toliko vremena koliko je potrebno da se ostvare namjene u koje su osobni podaci bili prikupljeni i obrađeni (npr. kako bi imali pristup i mogli koristiti vaš internetski računi internetsku stranicu Učiona.hr kakobi prodavatelj mogao ispuniti vašu narudžbu, za provjeru vaših plaćanja i ispunjenje drugih vaših i/ili obaveza prodavatelja, kako bi mogli pristupati do posebnih informacija koje dostupne, kako bi vam prodavateljmogao slati e-novosti i sl.). 

Sve osobne podatke koje Prodavatelj obrađuje na osnovi zakona, prodavatelj čuva uokviru zakonsko određenog razdoblja. 

Sve osobne podatke koje Prodavatelj obrađuje zbog izvođenja ugovornog odnosa s pojedincem, Prodavatelj čuva u vremenskom razdoblju koje je potrebno za izvršenjeugovora i još 5 godina nakon prestanka trajanja ugovora. Osim u slučaju ako izmeđuvas i Prodavatelja dođe do sukoba u vezi ugovora, u tom slučaju Prodavatelj čuva podatke 5 godina nakon pravomoćne sudske ili arbitražne presude ili nagodbe, a uslučaju da nije došlo do sudskog spora Prodavatelj čuva podatke 5 godina nakon datuma mirnog rješavanja spora. 

Sve osobne podatke koje Prodavatelj obrađuje na osnovi osobne privole pojedinca ili zakonskog interesa, Prodavatelj čuva trajno do prekida privole od strane pojedinca, tj. do zahtjeva prekida obrade. Te podatke Prodavatelj će obrisati prije prekida privole

od strane pojedinca, samo ako je postignuta namjena obrade osobnih podataka (npr. Prodavatelj u slučaju da prekine voditi svoj klub pogodnosti, izbrisao sve osobne podatke koje je prikupio s tom namjenom. Prodavatelj bi izbrisao te podatke u tomslučaju čak i ako pojedinac koji je privolio u obradu osobnih podataka u namjenu kluba ugodnosti i tu privoli nije prekinuo) ili ako tako određuje zakon. 

Ugovorna obrada osobnih podataka 

Kao pojedinac ste upoznati i slažete se s time da prodavatelj može pojedine aktivnosti, koje uključuju vaše osobne podatke, povjeriti drugim osobama (ugovornimobraditeljima podataka). Ugovorni obraditelji podataka povjerljive podatke mogu obrađivati isključivo u imenu prodavatelja i u ograničenjima ovlaštenja prodavatelja (u pismenom ugovoru odnosno u drugom pravnom aktu) i u skladu s namjenama kojesu opredijeljene u ovoj politici privatnosti. 

Ugovorni obrađivači podatakas kojima Učiona.hr dijeli određene podatke su su: 

računovodstveni servis, odvjetnički uredi i drugi ponuditelji pravnog savjetovanja, dostavne službe 

ponuditelji obrade podataka i analitike, 

ponuditelji slanja e-maila (Mailchimp) 

ponuditelji sistema za plaćanja, kao što su: T-com PayWay, PayPal, Solo ponuditelji rješenja za internetsko oglašavanje (npr. Google, Facebook) Prodavatelj neće posredovati vaše osobne podatke trećim neovlaštenimosobama. Prodavatelj ili njegovi ugovorni obrađivači, osobne podatke koje obrađuju neće posredovati u treće države (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora –članice EU te Island, Norveška i Lihtenštajn) i u međunarodne organizacije, s iznimkom SAD-a – svi ugovorni obrađivači u SAD-u su uključeni u programPrivacyShield. 

Sloboda izbora 

O informacijama koje posredujete odlučujete vi. Ako se odlučite da vaše podatke prodavatelju nećete posredovati, tada nećete imati potpuni pristup do određenih mjesta, tj. funkcija na internetskoj stranici i nećete moći izvršiti registraciju na stranicu toppopusi.com.hr niti izvršiti kupovinu. 

Automatsko bilježenje informacija (neosobni podaci) 

Kada pristupate internetskoj stranici, općeniti se, neosobni podaci (broj posjete, prosječno vrijeme posjete stranici, posjećene stranice) automatski bilježe (ne kao dioprijave). Te podatke ne možemo povezati s vašim osobnim podacima i oni su u potpunosti neosobni. Te informacije koristimo za mjerenje privlačnosti naše internetske stranice i poboljšavanje sadržaja i korisnosti same stranice. Vaše podatkene koristimo u druge svrhe i ne posredujemo trećim osobama. 

Kolačići 

Kolačići su nevidljivi dokumenti koji su trenutno sačuvani na vašemtvrdomdiskui omogućavaju prodavatelju prepoznavanje vašeg računala, kada sljedeći put posjetiteinternetsku stranicu. Prodavatelj koristi kolačiće samo za skupljanje informacija kojese koriste za upotrebu internetske stranice i za optimizaciju svojih internetskih aktivnosti oglašavanja.

Kolačiće možemo podijeliti u dvije skupine: osnovni (bez navedenih kolačića nije mogućekoristiti stranicu Učiona.hr jer registracija nije moguća kao niti dodavanje proizvoda u košaricu) i promotivni (kolačići koji prate korištenje web stranice u svrhupoboljšavanja kvalitete usluge). 

Postavke kolačića možete definirati u svom internet pregledniku, uz napomenu da isključivanjemosnovnih kolačića stranica Učiona.hr neće raditi, nećete moći pretraživati ponudu, dodavati proizvode u košaricu, registrirati se ili izvršiti kupovinu. Promotivne kolačiće u svakom trenutku možete ugasiti u svom internet pregledniku. 

Više o kolačićima na linku: Politika kolačića 

Sigurnost 

Prodavatelj poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao sigurnost vaših osobnihpodataka. Vaši podaci su cijelo vrijeme zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipuliranja i neautoriziranih pristupa ili neautoriziranih otkrivanja. 

Promjene 

Ova politika privatnosti može se promijeniti ili nadopuniti u bilo koje vrijeme bez prethodnog upozorenja ili obavijesti Upotrebom internetskih stranica prodavatelja nakon promjene ili nadopune, korisnik potvrđuje da se slaže s promjenama i nadopunama.