Projekt “ZAŽELI za udrugu “Učiona tradicije i kreativnosti””

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UDRUGA „UČIONA TRADICIJE I KREATIVNOSTI“

PREDSJEDNICA UDRUGE „UČIONA TRADICIJE I KREATIVNOSTI“

U Plaškom, 25. svibnja 2021.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA:910-04/20-09/32,URBROJ:524-06-03-01-01/1-20-138), od 23. srpnja 2020. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13, Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.13.0234od 4. rujna2020. godine i članka 6. StatutaUdruge „Učiona tradicije i kreativnosti“, predsjednica Udruge „Učiona tradicije i kreativnosti“ raspisuje:

J A V N I P O Z I V

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Udrugu „Učiona tradicije i kreativnosti“ za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ZAŽELI za Udrugu „Učiona tradicije i kreativnosti““

Radno mjesto – radnica za pomoć u kući starijim osobama

 1. Mjesto rada:Na području Općine Plaški, Karlovačka županija

 1. Broj traženih radnika:1 osoba

 1. Vrsta zaposlenja:Predviđeno trajanje radnog odnosa je 6 mjeseci

 1. Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

 1. Javni poziv vrijedi od:25. svibnja 2021.

 1. Radno iskustvo:Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima

 1. Opis posla:

 • pomoć u dostavi namirnica,

 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,

 • organiziranje prehrane,

 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,

 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,

 • briga o higijeni i osobnom izgledu,

 • pomoć u socijalnoj integraciji,

 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),

 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,

 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

 1. UVJETI:

 • nezaposlene žene s minimalno završenim osnovnoškolskim te s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji(s naglaskom na starije od 50 godina),

 • žene s invaliditetom,

 • žrtve trgovanja ljudima,

 • žrtve obiteljskog nasilja,

 • azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,

 • liječene ovisnice o drogama,

 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,

 • pripadnice romske nacionalne manjine,

 • beskućnice,

 • samohrane majke,

 • majke s 3 i više malodobne djece.

Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:

 • prijavu za posao

 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)

 • presliku osobne iskaznice

 • presliku dokaza o završenoj školi

 • potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)

 • dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-ispis)

 • vlastoručno popunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje (može se preuzeti ovdje – Obrazac_2_-_Izjavaili osobno u prostorijama Udruge (Industrijska 11, 47304 Plaški)

 • vlastoručno potpisanu Privolu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka kandidata prijavljenog na Javni poziv (može se preuzeti ovdje Obrazac_3_Izjava_o_prihvacanju_javne_objave_osobnih_podatakaili osobno u prostorijama Udruge (Industrijska 11, 47304 Plaški)

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavuu roku od 8 danaod dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskoj stranici Udruge „Učiona tradicije i kreativnosti“, na adresu:

Udruga „Učiona tradicije i kreativnosti (Industrijska 11, 47304 Plaški), putem pošte (preporučeno) ili osobno

najkasnije do 02. lipnja 2021. godine s naznakom:

Javni poziv – Projekt „ZAŽELI za Udrugu „Učiona tradicije i kreativnosti“,“ – NE OTVARAJ“

Podnositeljice su dužne (ako pripadaju) u životopisu naznačiti kojoj skupiniiz točke 8 pripadajute priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Udruge „Učiona tradicije i kreativnosti“,https://učiona.hr/.

Predsjednica Udruge „Učiona tradicije i kreativnosti“

Isidora Ralić

Službeni tekst dokumenta s potpisom predsjednice: Natječaj Zaželi

IZBOR VODITELJA PROJEKTA

Na temelju raspisanog Javnog natječaja za radno mjesto na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – VODITELJ PROJEKTA u svrhu provedbe projekta “ZAŽELI za Udrugu „Učiona tradicije i kreativnosti””,a koji je objavljen na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Udruge “Učiona tradicije i kreativnosti” te Izvješća Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za radno mjesto na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – VODITELJ PROJEKTA u svrhu provedbe projekta “ZAŽELI za Udrugu „Učiona tradicije i kreativnosti„” o provedenom postupku prethodne provjere znanja i sposobnosti, 31.12.2020. godine, predsjednica udruge “Učiona tradicije i kreativnosti” donosi

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto voditelja

projekta „ZAŽELI za Udrugu „Učiona tradicije i kreativnosti„“ na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

Članak 1.

Sanja Medaković iz Vladimira Nazora 5, Plaški izabrana je za voditeljicu projekta „ZAŽELI za Udrugu „Učiona tradicije i kreativnosti„“ na 12 mjeseci na temelju Javnog natječaja za radno mjesto na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – VODITELJ PROJEKTA u svrhu provedbe projekta “ZAŽELI za Udrugu „Učiona tradicije i kreativnosti„”, koji je objavljen na Oglasnoj ploči Udruge „Učiona tradicije i kreativnosti”, internet stranicama Udruge „Učiona tradicije i kreativnosti„ i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Izvješća Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za radno mjesto na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – VODITELJ PROJEKTA u svrhu provedbe projekta “ZAŽELI za Udrugu „Učiona tradicije i kreativnosti„”, o provedenom postupku prethodne provjere znanja i sposobnosti, od 31.12.2020. godine.

Članak 2.

Ugovor o radu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom s izabranim kandidatom iz članka 1. odluke sklopit će se dana 04.01.2020. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na Oglasnoj ploči Udruge “Učiona tradicije i kreativnosti” i Internet stranicama Udruge “Učiona tradicije i kreativnosti”.

PREDSJEDNICA UDRUGE

Isidora Ralić

Službeni dokument: Odluka-o-izboru-voditelja-projekta(klikom na link)

IZABRANE KANDIDATKINJE NATJEČAJA ZA ŽENE

Na temelju raspisanog Javnog natječaja za radno mjesto na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – radnica za pomoć u kući starijim osobama u svrhu provedbe projekta “ ZAŽELI za Udrugu „Učiona tradicije i kreativnosti ””,a koji je objavljen na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Učiona tradicije i kreativnosti, predsjednica udruge Učiona tradicije i kreativnosti donosi

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto radnica za pomoć u kući starijim osobama na projektu „ZAŽELI za Udrugu „Učiona tradicije i kreativnosti „“ na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

Članak 1.

Slijedeće žene:

1. Maras Ivka, Vladimira Nazora 5, 47 304 Plaški

2.Parić Mirjana, Zebić 154 E, 47 304 Plaški

3.Grković Nedjeljka, Eugena Kvaternika 13, 47 304 Plaški

4.Samardžić Slađana, Kraguljci 6, 47 304 Plaški

5.Krauthaker Marina, Ivane Brlić Mažuranić 12, 47 304 Plaški

6.Vukas Milica, Slave Raškaj 2, 47 304 Plaški

7.Komadina Snježana, Krbavskog boja 16, 47 304 Plaški

8.Ćalina Milica, Krbavskog boja 18, 47 304 Plaški

9.Vukelić Snježana, Zebić 144, 47 304 Plaški

10.Jurić Ivanka, Svete Ane 76, 47 304 Plaški

Izabrane su za radno mjesto radnica za pomoć u kući starijim osobama na projektu „ZAŽELI za Udrugu „Učiona tradicije i kreativnosti„“ na 12 mjeseci na temelju Javnog natječaja za radno mjesto na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – radnica za pomoć u kući starijim osobama u svrhu provedbe projekta “ZAŽELI za Udrugu „Učiona tradicije i kreativnosti„”, koji je objavljen na Oglasnoj ploči Udruge „Učiona tradicije i kreativnosti„ i Internet stranicama Udruge „Učiona tradicije i kreativnosti„.

Članak 2.

Ugovor o radu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom s izabranim kandidatkinjama iz članka 1.odluke sklopit će se dana 04.01.2020. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Oglasnoj ploči Udruge “Učiona tradicije i kreativnosti” i Internet stranicama Udruge “Učiona tradicije i kreativnosti”.

PREDSJEDNICA UDRUGE

IsidoraRalić

Službeni dokument: Odluka-o-izboru-voditelja-radnica(klikom na link)

POZIV ZA INTERVJU

Dana 22. Prosinca  2020. godine pozivaju se sve žene kandidatkinje za posao unutar projekta Zaželi da se odazovu na kratak intervju s predsjednicom Udruge “Učiona tradicije i kreativnosti”.
Intervjui će se održavati u uredu Udruge – Saborčanska b.b. (prostorije starog vrtića), od 08:30 hujutro.

Kandidatkinje pozvane na razgovor su:

 1.  Ružica Madžarević
 2. Alisa Jakupi
 3. Dušanka Večerinović
 4. Ivka Maras
 5. Milica Crepulja
 6. Maja Radecki
 7. Dijana Jurkić
 8. Vera Pejić
 9. Nedjeljka Grković
 10. Mirjana Parić
 11. Slađana Samardžić
 12. Milica Vukas
 13. Ivana Orlovac
 14. Danijela Anušić
 15. Milica Gverić
 16. Snježana Porec Kljajić
 17. Marina Krauthaker
 18.  Borka Dedić
 19. Antonija Hodak
 20. Klaudija Djak
 21. Ivanka Jurić
 22. Mirjana Šumonja
 23.  Snježana Vukelić
 24. Mirjana Hudurović
 25. Katica Petrušinski
 26. Milica Ćalina
 27. Rada Duvnjak
 28. Marijana Juko
 29. Snježana Komadina
 30. Anabella Majstorović

Kako bismo ispoštovali epidemiološke mjere molimo da se odazovete na intervjue u ovim intervalima:

 • Prva grupa – brojevi na popisu 1-8: intervju od 8:30 – 9:30  h
 • Druga grupa: – brojevi na popisu 9-17: intrervju od 9:45 – 10:45 h
 • Treća grupa – brojevi na popisu 18-26: intervju od 11:00 – 12:00  h
 • Četvrta grupa – brojevi na popisu 26-30: intervju od 12:15 – 12:45 h.

Popis kandidatkinja u pdf.-u: Popis kandidatkinja

U srijedu, 23. Prosinca 2020. bit će objavljena finalna lista kandidatkinja koje će se zaposliti unutar projekta.

Srdačno,
Predsjednica Udruge Učiona tradicije i kreativnosti,
Isidora Ralić

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Učiona tradicije i kreativnosti na radno mjesto:

voditelj projekta “ZAŽELI za Udrugu „Učiona tradicije i kreativnosti ”“

objavljenog putem nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj web stranici Udruge dana 14. prosinca 2020. godine, objavljuje

P O Z I V


na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Udrugu Učiona tradicije i kreativnosti na radno mjesto:
voditelj projekta “ZAŽELI za Udrugu „Učiona tradicije i kreativnosti ”“

I.Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na Oglas za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Udrugu Učiona tradicije i kreativnosti, koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom za radno mjesto:

I.II. Voditelj projekta ZAŽELI za Udrugu „Učiona tradicije i kreativnosti ”“kako slijedi:

1. Ratka Višnjić

2. Maša Radošević

3. Sanja Radošević

4. Gordana Bajac

5. Sanja Medaković

Prethodno navedeni kandidati pozivaju se na pisano testiranje i intervju.

Pisano testiranje održat će se dana17. prosinca 2020. godine (četvrtak) u 10:00 satiu prostorijama Udruge na adresi Saborčanska BB, 47304 Plaški(bivša zgrada vrtića).

II.Kandidati koji pristupe testiranju obvezni su predočiti identifikacijsku ispravu.

III.Pisano testiranje će trajati 45 minuta.

IV.Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na oglas.

V.Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz provjere znanja ostvarili najmanje 50% na testiranju.

VI.Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju i to isti dan od09:30sati.

VII.Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat neće se priznati niti ocjenjivati.

VIII.Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su sljedeći:

 1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne Novine broj 47/09),
 2. http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/zazeli-program-zaposljavanja-zena-faza-ii/– pitanja i odgovori u vezi projekta Zaželi.

Službeni dokument poziva: Poziv na testiranje(otvorite klikom na link)

NATJEČAJ ZA ŽENE

EUROPSKI SOCIJALNI FOND– Operativni program; Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

– ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II

Projektom “ZAŽELI za Udrugu “Učiona tradicije i kreativnosti”” omogućit će se pristup zapošljavanju i tržištu rada 10 žena pripadnica ranjivih skupina s područja Općine Plaški te će se osnažiti i unaprijediti njihov radni potencijal i ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva.  Ujedno će se potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 60 krajnjih korisnika, tj. osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju, koji će biti korisnici usluga pomoći.

Udruga “Učiona tradicije i kreativnosti” raspisuje javni NATJEČAJ za radno mjesto na određeno vrijeme s punim radnim vremenom: VODITELJ PROJEKTA u svrhu provedbe projekta “ZAŽELI za Udrugu “Učiona tradicije i kreativnosti””.

Ovjereni tekst natječaja sa svim uputama pročitajte ovdje(klikom na link): Natječaj – voditeljOVJERENO

Uz javljanje na natjećaj za VODITELJA PROJEKTA potrebno je priložiti ovaj obrazac: Obrazac_3_Izjava_o_prihvacanju_javne_objave_osobnih_podataka

jAVNI POZIV

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Udrugu “Učiona tradicije i kreativnosti” za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta “ZAŽELI za Udrugu “Učiona tradicije i kreativnosti””

Radno mjesto – radnica za pomoć u kući starijim osobama

 • Mjesto rada: na području Općine Plaški, Karlovačka županija
 • Broj traženih radnika: 10 osoba
 • Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa je 12 mjeseci
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Javni poziv vrijedi od: 16.11.2020.
 • Radno iskustvo: poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Opis posla: pomoć u dostavi namirnica, pripremi obroka u kućanstvima korisnika, organizacija prehrane
  – pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblaćenju i svlačenju, briga o higijeni i osobnom izgledu
  – pomoć u socijalnoj integraciji te ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
  – pružanje podrške korisnicima kroz razgovore, druženje te uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.